Käyttö- ja ostoehdot

1. Yleiset ehdot

1.1. Ramator Oy tarjoaa yrityksille verkkokaupan (B2B) jälleenmyyntipalveluita. Yritysasiakas (”asiakas”) sitoutuu siihen, että tuotteet ostetaan liiketoiminnan harjoittamista varten. Ramatorin vastuuta koskevat ehdot (jäljempänä kohdassa Vastuunrajoitukset) määrittelevät Ramatorin vastuun laajuuden. Yritysasiakkaiden kanssa solmittuihin sopimuksiin ei sovelleta kuluttajasuojalain tai muuta kuluttajakauppaa koskevia säännöksiä.

1.2. Ramatorin verkkokaupan yritysmyynnissä noudatetaan ainoastaan näitä Sopimusehtoja. Millään muilla sopimuksilla tai ehdoilla, mukaan lukien asiakkaan tilaukseen liittämillä ehdoilla ei ole merkitystä tässä sopimussuhteessa. Ramator ei ole velvollinen hyväksymään mitään tilausta tai myymään tuotteitaan luotolla. 

1.3. Tuotteiden ja palveluiden saatavuus voi vaihdella sekä poiketa markkinoinnissa ja internetsivuilla annetuista tiedoista. Ramator ei vastaa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta tai markkinoinnista annetuista tiedoista koskien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta.

1.4. Asiakas on aina velvollinen varmistamaan etukäteen, että tilatut tuotteet tai palvelut soveltuvat asiakkaan suunnittelemaan tarkoitukseen. Ramator ei vastaa tässä tarkoituksessa asiakkaalle antamistaan neuvoista tai tiedoista. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista.

1.5. Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta suorituksessa saattaa olla virhe. Ramatorilla on oikeus peruuttaa tai hylätä verkkokaupassa tai muissa myynti- tai markkinointikanavissa virheellisellä hinnalla tai muulla virheellisellä tiedolla tarjottuja tuotteita tai palveluja koskeva tilaus.

1.6. Sitova sopimus syntyy, kun Ramator on vastaanottanut tilauksen ja toimittanut sitä koskevan tilausvahvistuksen.

2. Hinnat ja maksaminen

2.1. Verkkokaupassa, markkinoinnissa ja muussa viestinnässä ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero ja toimituskustannukset, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Markkinoinnissa ja muussa viestinnässä ilmoitetut hinnat voivat olla muuttuneet tilauksentekohetkellä. Ramator ei vastaa näistä muutoksista. Asiakkaalla on velvollisuus vahvistaa tuotteiden ja palveluiden hinnat etukäteen ennen tilausta.

2.2. Maksuvälineinä hyväksytään tilisiirto sekä kaikki yleisimmät credit- ja debit -kortit. Credit- ja debit -kortilla suoritetut maksut veloitetaan tilauksen yhteydessä. 

2.3. Luotolla ostetut tuotteet on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Oikeus maksaa luotolla voidaan peruuttaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, kaikki asiakkaan laskut erääntyvät maksettaviksi heti ja Ramatorilla on oikeus käyttää saataviensa perimiseksi kaikkia tarpeellisia oikeussuojakeinoja. Ramatorilla on oikeus luovuttaa asiakkaan luottohistoriatietoja luottolaitoksille. Ramatorilla on oikeus tarkastaa asiakkaan luottotiedot luottotietorekisteristä sekä vahvistaa luottotilin haltijan ja/tai toimitusosoitteen tiedot.

2.4. Omistusoikeus tuotteisiin säilyy Ramatorilla, kunnes kauppahinta ja muut mistä tahansa osapuolien välisestä sopimuksesta tai järjestelystä johtuvat erääntyneet saatavat on kokonaisuudessaan korkoineen maksettu. Mikäli laskuja ei ole maksettu, Ramatorilla on oikeus päästä milloin tahansa asiakkaan tiloihin noutamaan maksamattomat tuotteet ja myydä ne uudelleen. Ennen kuin asiakas on saanut omistusoikeuden tuotteisiin, asiakkaan velvollisuus on: (i) pitää tavarat erillään varastoituna ja tunnistettavissa Ramatorille kuuluviksi; (ii) olla poistamatta tuotemerkkejä tai muita tunnistemerkkejä; (iii) pitää tuotteet täysin vakuutettuina niiden jälleenhankinta-arvon määrään asti menetyksen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen varalta; (iv) olla myymättä, siirtämättä, kiinnittämättä, panttaamatta tai käteispanttaamatta tuotteita tai pidättäytyä myöntämästä mitään muutakaan panttioikeutta tuotteisiin. Tämä ehto koskee kaikkia tuotteita, jotka toimitetaan asiakkaalle ja kaikkia maksamatta olevia saatavia, jotka liittyvät asiakkaan kanssa toteutettuihin oikeustoimiin.

2.5. Erääntyneiden maksamattomien saatavien osalta Ramatorilla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon sekä oikeus saada hyvitys perinnästä aiheutuneista kustannuksista saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

3. Toimitus ja toimitusaika

3.1. Kaikkiin tilauksiin lisätään toimituskulut.

3.2. Tilaukset, jotka ovat saapuneet arkipäivänä klo 14 mennessä, käsitellään lähtökohtaisesti samana päivänä. Viikonloppuisin tai yleisinä pyhäpäivinä tehdyt tilaukset käsitellään yleensä seuraavana arkipäivänä. Varastossa olevat tuotteet toimitetaan lähtökohtaisesti kahden arkipäivän kuluessa tilauksen käsittelystä. Tuotteet toimitetaan käyttäen tavanomaista toimitustapaa, joka soveltuu tuotteiden toimittamiseen asiakkaan pohjakerroksen vastaanottoon tai varastotiloihin. Asiakkaan tulee ilmoittaa etukäteen poikkeavista ja/tai erityisistä toimitustapavaatimuksia – poikkeavista toimitustavoista veloitetaan lisämaksu. Emme toimita tuotteita ulkomaille tai Ahvenanmaalle.

3.3. Ramator pyrkii noudattamaan sovittuja tuotteiden ja palveluiden toimitusaikoja. Ramator pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisista toimitusviiveistä ja vahvistamaan tuotteille uuden toimitusajan. Ramator ei ole kuitenkaan vastuussa mahdollisesta viivästyksestä tai siitä aiheutuvasta vahingosta. Ramator ei ole vastuussa asiakkaasta tai asiakkaan työntekijöistä, edustajista tai muista asiakkaan puolella johtuvista toimituksen viivästyksistä tai laiminlyönneistä.

3.4. Mikäli tuotteet eivät ole saapuneet perille tai ne vastaanotettaessa ovat puutteellisia, vääriä taikka vahingoittuneita, asiakkaan tulee reklamoida asiakaspalveluun 7 päivän kuluessa toimituksesta tai odotetusta toimitusajankohdasta joko puhelimitse 010 835 3000 tai sähköpostitse info@ramator.fi.

3.5. Mikäli toimitus on virheellinen, asiakkaalla on oikeus joko: (i) peruuttaa tilaus ja saada hyvitystä ennakkoon maksetuista summista; ja/tai (ii) saada tilaamansa tuotteet oikeaan hintaan/oikeilla ehdoilla. Ramatorilla on oikeus valita mainituista vaihtoehdoista parhaiten kussakin tapauksessa soveltuva vaihtoehto.

3.6. Vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle Incoterms 2010 toimitusehdon mukaisesti. Toimituksen jälkeen asiakas vastaa tuotteiden suojaamisesta ja vakuuttamisesta menetyksen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen varalta.

4. Tilauksen peruuttaminen

4.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta tuotteiden lähettämisen tai palvelun suorittamisen jälkeen, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

5. Palautukset ja virheet

5.1. Tuotteiden takuu määräytyy tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus palauttaa virheellinen tuote edellyttäen, että virheestä on ilmoitettu 30 päivän kuluessa toimituksesta ja että valmistajan takuu on voimassa.

5.2. Tuote voidaan palauttaa 14 päivän kuluessa toimituksesta edellyttäen, että tuote on käyttämätön ja edelleen sen alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Palautusoikeutta ei ole, mikäli tuotteen toimituksesta on kulunut enemmän kuin 14 päivää tai, jos tuotteita on käytetty.

5.3. Tuotteita palautettaessa asiakkaan on varmistettava, että tuotteen mahdollisesti sisältämät asiakkaan tiedot on asianmukaisella tavalla varmuuskopioitu ja/tai poistettu. Ramator ei vastaa tiedoista, jotka ovat hävinneet tai, jotka on jätetty laitteeseen. Tämä ehto on poikkeuksetta voimassa eikä siitä voida missään olosuhteissa sopia toisin.

5.4. Ramator ei hyväksy erikseen tilattavien tai räätälöitävien tuotteiden (ellei tuotteet ole virheellisiä) palautusta taikka tuotteen palautusta, joiden osalta asiakas on etukäteen hyväksynyt tilauksen peruuttamattomuuden tai palautuskelvottomuuden.

5.5. Reklamaatio virheellisestä tuotteesta tai toimituksesta on tehtävä kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluessa. Ramatorilla on oikeus korjata tavarassa oleva virhe tai toimittaa korvaava tuote. Ramator ei ole vastuussa mistään muista virheistä tai puutteista eikä ole velvollinen suorittamaan muita oikaisuja reklamaation johdosta.

5.6. Huomioiden tämän Sopimuksen vastuunrajoitusta koskevat ehdot asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia virheellisen tuotteet tai palvelun johdosta kuin mitä tässä Sopimuksessa palautuksia koskevassa kohdassa Palautukset ja virheet on sovittu.

6. Takuu

6.1. Tuotteiden takuu määräytyy tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. 

7. Alennusmyynti/Käytetyt tuotteet

7.1. B-laadun tuotteena pidetään tuotetta, jota tarjotaan ostettavaksi alkuperäistä hintaa alhaisemmalla hinnalla. B-laadun tuote voi olla käytetty ja/tai poistettu alkuperäisestä pakkauksesta ja/tai siitä puuttuu osia ja/ tai pakkaus on vaurioitunut. Tuotteet voivat olla myös korjattuja. Tarkemmat tiedot tällaisista tuotteista löytyvät asianomaiselta verkkosivulta. Ramator ei vastaa mistään B-laadun tuotteelle esitetyistä ominaisuuksista annetuista tiedoista eikä tuotteen toimivuudesta, vaan kyseinen tuote myydään ”sellaisena kuin se on ” mahdollisesti jäljellä olevalla valmistajan myöntämällä takuulla (jos sellainen on) eikä mitään muita takuita myönnetä.

8. Lahjat

8.1. Ramator voi joskus tarjota ilmaisia mainoslahjoja. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa lahjoja, asiakkaan tulee ilmoittamaa asiasta erikseen.

9. Puhelut

9.1. Ramatorilla on oikeus seurata ja/tai tallentaa puheluita koulutus- ja turvallisuustarkoituksessa. Tällä sopimuksella asiakas hyväksyy puheluiden seurannan ja/tai tallennuksen.

10. Toimituksen keskeytys ja päättyminen

10.1. Ramatorilla on oikeus peruuttaa tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja/tai keskeyttää tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja/tai lopettaa ne välittömästi, jos jokin seuraavista seikoista ilmenee:
- asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä;
- asiakas on antanut Ramatorille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
- asiakas on maksukyvytön;
- asiakas on olennaisesti rikkonut tätä Sopimusta;
- jos rahoitus/leasingyhtiö vetoaa sopimuksen päättämis- tai purkuehtoon ja ehto perustuu asiakkaan solmimaan leasingsopimukseen.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Ramatorin vastuuta välittömistä vahingoista ei ole rajoitettu sellaisessa vahingossa, joka aiheutuu sen omasta tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta tai rikoksesta. Ramator ei vastaa välillisistä tai muista epäsuorista asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista.

11.2. Virheellisillä tuotteilla on 30 päivän palautusoikeus toimituspäivästä lukien (ks. ehto 19). Ramatorin vastuu rajoittuu tuotteiden korjaamiseen tai vaihtamiseen taikka virheellisten palvelujen uudelleen toteutukseen (ks. kohta Palautukset ja virheet). Ramator ei ole muuta vastuuta virheellisen tuotteen tai palvelun oikaisemiseksi.

11.3. Sopimusehto 30. huomioiden Ramator ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai välittömistä tai muista epäsuorista vahingoista mukaan lukien tulon tai voiton menetyksestä, tietojen menetyksistä tai vahingoittumisista taikka goodwillin, liiketoiminnan tai maineen menetyksen aiheuttamista tappioista tai vahingoittumisista.

11.4. Ramator vastuu sen omasta tai sen työntekijän, edustajan taikka alihankkijan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta tai rikoksesta johtuvasta vahingosta yksittäisen vahinkotapahtuman tai tapahtumasarjan osalta on enintään EUR [xxxx].

11.5. Huomioiden tässä Sopimuksessa mainitut vastuunrajoitusta koskevat ehdot, tähän Sopimukseen perustuvan Ramatorin korvausvastuun enimmäismäärä rajoittuu vaateen perusteena olevien tuotteiden tai palvelujen taloudelliseen määrään asti. Huomioiden tämän Sopimuksen muut ehdot osapuolet toteavat yhteisymmärryksessä sen, että vastuunrajoitusta koskevat ehdot ovat hyväksyttäviä ja kohtuullisia.

12. Ylivoimainen este

12.1. Ramator ei vastaa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, viivästymisestä tai mistään muusta sopimusrikkomuksesta, joka aiheutuu Ramatorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

13. Sovellettava laki

13.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Suomen lain niitä kohtia, joiden soveltaminen johtaisi muun maan lakien soveltamiseen, ei noudateta. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomessa.

14. Vastuuvapaus

14.1. Se, että Osapuoli jättää käyttämättä Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu vetoamasta oikeuteensa, ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin samassa tai vastaavassa tilanteessa vedota Sopimuksen mukaisiin oikeuksiinsa.

15. Kolmannen osapuolen oikeudet

15.1. Tällä Sopimuksella ei luoda eikä luovuteta mitään oikeuksia tai etuja kenellekään kolmannelle taholle, joka ei ole tämän sopimuksen osapuolena.

16. Sopimuksen siirtäminen ja alihankinta

16.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita ilman Ramatorin etukäteistä kirjallista suostumusta.

16.2. Ramatorilla on oikeus käyttää alihankkijoita joko koko sopimuksen tai sen osan täytäntöönpanossa. Ramator vastaa alihankkijan toiminnan sopimuksen mukaisuudesta.

16.3. Ramatorilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle etukäteen.

17. Sopimuskokonaisuus

17.1. Tämä Sopimus yhdessä kaikkien muiden asiakkaalle toimittamiemme sopimusasiakirjojen kanssa muodostaa sopimuskokonaisuuden, jota sovelletaan osapuolien välisessä sopimussuhteessa. Ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, tämä Sopimus korvaa ja kumoaa kaikki aikaisemmat osapuolten väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset, lausunnot, esitykset, tulkinnat, neuvottelut ja keskustelut. Kukin Sopimuksen osapuoli sitoutuu siihen, että solmiessaan tämän sopimuksen, osapuoli ei vetoa mihinkään ennen tämän sopimuksentekoa ajoittuviin lausuntoihin, esityksiin, takuisiin tai tulkintoihin, ellei niitä ole sisällytetty tähän Sopimukseen.

18. Muutokset

18.1. Kaikki muutokset tähän Sopimukseen tai siihen mahdollisesti liittyvään tuotteita tai palveluita koskevaan sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

18.2. Viimeisin versio sovellettavista Sopimusehdoista on saatavilla Ramatorin verkkosivuilla. Ramatorilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimusehtoja, missä tapauksessa uudet Sopimusehdot päivitetään internetsivuille viipymättä. Kun asiakas tekee tilauksen Ramatorin verkkosivujen kautta, asiakas hyväksyy viimeisimmät tilaukseen sovellettavat Sopimusehdot.

19. Ilmoitukset

19.1. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset on toimitettava kirjallisina joko englannin tai suomen kielellä. Sopimuksen mukainen ilmoitus on toimitettava joko sähköpostitse, kirjattuna kirjeenä tai muulla näitä vastaavalla tavalla tässä Sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Sähköpostitse toimitettu ilmoitus on vastaanotettu, kun Ramator ilmoittaa sen vastaanotetuksi. Muulla tavalla toimitettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi kolmen arkipäivän kuluessa lähettämisestä. Tässä ehdossa "arkipäivillä" tarkoitetaan päiviä maanantaista perjantaihin, pois lukien juhlapyhät Suomessa. Kaikki Ramatorille toimitettavat ilmoitukset on osoitettava yhtiön Toimitusjohtajalla.

20. Immateriaalioikeudet

20.1. Omistusoikeus kaikkiin tämän sopimuksen nojalla toimitettavien tuotteiden ja palveluiden immateriaalioikeuksiin kuuluu rajoituksetta Ramatorille ja/tai sen lisenssinantajille. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka ovat syntyneet tämän Sopimuksen voimassaolon aikana kuuluvat Ramatorille ja/tai sen lisenssinantajalle.

21. Yhtiön tiedot

21.1. Ramator Oy – Rekisteröity kotipaikka Suomi, Turku Rekisterinumero: 0863195-8. Ilmoitukset tulee toimittaa kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: 

Ramator Oy, Tierankatu 4, 20520 Turku. Puhelinnumero: 010 835 3000 Sähköposti: info@ramator.fi

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0.00€
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods